Reunió periòdica de sindicats amb els responsables CGRO 
 
Us informem dels punts més rellevants que es van tarctar ahir a la reunió amb els responsables de la CGRO amb presencia de responsables de la SGRH, SAUC i de la comissaria técnica de  planificación de la seguretat (CTPS).

Concursos i oferiments.

Es fa evident la necessitat de renovar i recuperar efectius per a les unitats altament especialitzades, com també es fa evident la manca d'efectius per APEN.
També es fa esment de la necessitat d'incorpora nous efectius per ordre públic.

Pel que fa a la manca d'efectius per apen o per ordre públic es reclama la necessitat de fer oferiments, ens comuniquen que aquesta possibilitat està en estudi i que no poden donar més informació.
Concursos d'especialitat.
Des de la CGRO ens comuniquen que ja han elevat la necessitat de fer oposicions per a les diferents unitats especialitzades, des de la CTPS ens comuniquen que tenen detectades les necessitats i ja han elevat informes al respecte.
Des de la SGRH ens comuniquen que estan treballant per gestionar i programar aquests concursos, però que fins que no estigui aprovat no poden donar més informació.

També hem reclamat la necessitat de recuperar caporal del grup d'investigació d'ordre públic GIOP i efectius de la unitat de subsòl.

Nou decret d'estructura.
Resta pendent que en breu s'informi i es faci la presentació de la proposta del nou decret de reestructuració.

Sortides de les especialitats.
La SGRH ens convida a treballar dins dels grups oberts per parlar i trobar l'encaix i que calat i que cal fer-ho de forma transversal i a tots els nivells (totes les famílies i especialitats).
Reposició de vehicles .
Des del SAUC ens recorda que hi ha encara pendent un lot de vehicles logotipats i de paisà en tot cas ens recorda que aquest tema es millor portar-lo a la subcomissió de materials.

Manteniment dels vehicles.
En aquest cas s'ha parlat sobre deficiències en la neteja, desinfecció i manteniment dels vehicles d'apen.
Des del SAUC han informat que ja disposen de tallers per la reparació com per la neteja dels vehicles com els camions i autocar. Comuniquen que informem de les problemàtiques concretes per poder fer una revisió i seguiment dels treballs que es fan des de les empreses corresponents.
Es reclama que faci el canvi de situació de lateral al sentit de la marxa del seient per l'agent que va en la zona de detinguts dels furgons de trasllats que han estat adquirides per la PGME un cop va finalitzar el rènting, és una necessitat important i un defecte de seguretat.
Furgons de trasllats sense càmeres interiors, des de la comissaria tècnica de la seguretat comuniquen que la mateixa CGRO poden fer redistribució dels furgons als diferents centres penitenciaris.

Càmeres unipersonals.
Ens comuniquen que es fan els treballs i estudis per adquirir càmeres i designar quins membres d'ordre públic un cop es prengui la decisió final per veure el seu funcionament i ús.
La reclamació feta és la necessitat d'avançar en la millora de la seguretat jurídica dels efectius de la PGME sobretot d'aquelles unitats més operatives (USC, Trànsit,ARRO, BRIMO, Trasllats penitenciaris).

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació més detallada o per reclamar noves incidències. Gràcies
            
NÚMERO DE COMUNICAT:64/2022 
DATA:1 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto