Política de privacitat
Política de privacitat
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades, SINDICAT DE L'ESCALA INTERMÈDIA (SEIME) li informa que les dades personals de totes les persones en general que pugui guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través de formularis d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seves, actuals, exactes i certes.

Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres:


PER AFILIATS

Identitat del Responsable del Tractament:
SINDICAT DE L'ESCALA INTERMÈDIA (SEIME) CIF G64886807
Domicili: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona.
Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811.
E-mail: seime@seime.cat


Identitat del Delegat de Protecció de Dades:
Nom i cognoms: Jordi Colmenero
Dades de contacte: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona. Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811.
E-mail: protecciodades@fepol.cat


Finalitat i temps de conservació de les dades
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió administrativa, fiscal i de defensa jurídica als afiliats del sindicat.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es prestin els serveis, i posteriorment durant termini legal que sigui exigible, en el seu defecte, durant 5 anys després d’haver finalitzat la seva relació amb el sindicat, o el temps que prevegui a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.


Legitimació pel tractament de les dades
La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.


Destinataris de la cessió o comunicació de dades
Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, en paper, mitjançant formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte a la entitat bancària pel cobrament de la quota sindical.

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com és la FEDERACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA (FEPOL), amb CIF G66327768 i mateix domicili social que SEIME, i en cas d’utilitzar el whatsapp per relacionar-se amb nosaltres, o amb representants en el marc de les seves funcions, es produirà una transferència internacional de dades atès que l’empresa Whatsapp Inc. té servidors als Estats Units, si bé compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, atès que Whatsapp Inc. es troba inscrita al llistat d’empreses adherides a l’Escut de Privacitat, que pot consultar al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list.


Drets dels usuaris en protecció de dades
Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SEIME estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació principal que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.PER SOL·LICITUD D’AFILIACIÓ

Identitat del Responsable del Tractament:
SINDICAT DE L'ESCALA INTERMÈDIA (SEIME) CIF G64886807
Domicili: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona.
Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811.
E-mail: seime@seime.cat


Identitat del Delegat de Protecció de Dades:
Nom i cognoms: Jordi Colmenero
Dades de contacte: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona. Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811. E-mail: protecciodades@fepol.cat


Finalitat i temps de conservació de les dades
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de les persones interessades en afiliar-se..

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat entre es presti els serveis, i posteriorment durant termini legal que sigui exigible, en seu defecte, durant 5 anys després d’haver finalitzat la seva relació amb el sindicat, o el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.


Legitimació pel tractament de les dades
La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.


Destinataris de la cessió o comunicació de dades
Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, en paper, mitjançant formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei.

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com és la FEDERACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA (FEPOL), amb CIF G66327768 i mateix domicili social que SEIME.


Drets dels usuaris en protecció de dades
Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SEIME estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació principal que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

PER CONTRASENYES WEB

Identitat del Responsable del Tractament:
SINDICAT DE L'ESCALA INTERMÈDIA (SEIME) CIF G64886807
Domicili: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona.
Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811.
E-mail: seime@seime.cat


Identitat del Delegat de Protecció de Dades:
Nom i cognoms: Jordi Colmenero
Dades de contacte: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona. Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811. E-mail: protecciodades@fepol.cat


Finalitat i temps de conservació de les dades
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió administrativa, fiscal i de defensa jurídica als afiliats del sindicat.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es prestin els serveis, i posteriorment durant el termini legal que sigui exigible, en el seu defecte, durant 5 anys després d’haver finalitzat la seva relació amb el sindicat, o el temps que prevegui a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.


Legitimació pel tractament de les dades
La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.


Destinataris de la cessió o comunicació de dades
Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, en paper, mitjançant formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei.

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com és la FEDERACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA (FEPOL), amb CIF G66327768 i mateix domicili social que SEIME.

No es realitza cap transferència internacional de dades.


Drets dels usuaris en protecció de dades
Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SEIME estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació principal que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

 
a les xarxes (segueix-nos)
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto