Sessió del Consell de la Policia del 22 de juny de 2022 
 
Us fem un resum dels punts tractats durant la sessió d'ahir del Consell de la Policia

Estat de les convocatòries
Els/les agents que es troben en fase de pràctiques, finalitzen el 6 d'octubre. Aquells/es que estan realitzant el curs de formació bàsica iniciaran les pràctiques el 22 d'agost. Les persones aspirants participants en la convocatòria d'accés començaran el curs el pròxim 02 de gener del 2023.
El secretari del departament d'interior manifesta que estan fent gestions per avançar les dates de la propera oferta pública i d'aquesta manera poder recuperar l'inici del curs l'octubre de 2023 i la finalització del mateix el juny 2024.

Convocatòria d'inspectors/es i intendents/es
La primera prova es durà a terme el mes d'octubre. Els certificats mèdics es requeriran en el moment que hagin de passar a la fase de formació.
La prova de capacitats es gravarà en àudio i vídeo.

Convocatòries  caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a
Respecte al nombre de places de la propera convocatòria de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a, encara es desconeix  treballant amb la comissaria general tècnica per calcular les necessitats del territori.
Previsió del cronograma octubre 2022.

Concursos amb territorialitat
Cal tenir present que durant el pròxim mes de juliol sortirà una oferta de vacants per donar la possibilitat d'aconseguir llocs més propers als domicilis.
La subdirectora general de recursos humans manifesta que s'actua amb tres eixos:
Persones que tinguin la seva residència lluny del lloc de treball.
Necessitats dels territoris
Límits en el nombre d'efectius

Dispensa de titulació
Es denuncia novament que ara com ara encara es desconeix com l'article 25 de la llei 10/94 s'ha derogat.
El secretari del departament assumeix aquest fet i es compromet a què en el futur un tema de la importància com aquest es tracti prèviament en el consell abans de prendre decisions.

Grups de treball
Està pendent de reactivar el Grup de Treball del Pla de Carrera professional per USC. Cal que l'Administració presenti una proposta, que tindrà un impacte organitzatiu molt elevat. S'està treballant amb INEFC per tal de poder desenvolupar un pla de manteniment físic que sigui valorable amb el Pla de Carrera.
Des del SEIME-FEPOL, recordem la importància de portar endavant el pla de carrera professional, com també la necessitat de preveure i actuar de forma global per a totes les especialitats.

Pla d'estiu
Des del SEIME-FEPOL, hem traslladat la preocupació que hi ha en els territoris afectats pel pla de costa, ja que troben insuficient el nombre d'efectius de reforç, sobretot per la cobertura d'efectius en horaris de matí i tarda.
A hores d'ara tant en zones de costes com en les zones d'interior es nota durant primera quinzena de juny un elevat nombre de persones amb ocupacions vacacionals plenes i un increment en el nombre de serveis.
El comissari en cap ens informa de les mesures preses fins al moment (reforç amb voluntaris, amb agents en practiques, serveis d'Arro i Brimo presencials de dilluns a diumenge en franges nocturnes, hores extres trànsit i reforç amb hores extraordinàries per la sala 112 de Reus).
Tot i això, també manifesta la dificultat que es troben amb el primer any de jubilació anticipada i amb no poder disposar fins a finals d'agost de la promoció que resta per finalitzar el curs bàsic a l'ISPC..

Passi de Grup del C al B
La directora de l'ISPC manifesta, que pròximament es reuniran amb els responsables del Ministeri d'educació i formació professional, per continuar i treballar per aconseguir l'homologació a partir de la categoria de sergent/a amb un tècnic de grau superior i d'aquesta forma poder fer l'homologació amb la titulació del grup B.
Des del SEIME, valorem positivament aquest fet que suposarà aconseguir una nova fita històrica pels membres de l'escala intermèdia que porten reclamant des de l'any 2008.
També hem posat sobre la taula que l'actual escola de policia d'Àvia ja està reconeguda com a centre universitari, i pot impartir formació externa i interna pròpia i cursos amb les titulacions acadèmiques corresponents. Creiem que per una policia de futur serià bo que l'ISPC amb més mitjans i pressupostos pogués assolir aquest nivell formatiu.

Guàrdies de Comandament
La prefactura, ens informa i assumeix que la implantació del nou sistema de guàrdies previst no va al ritme previst i que no han obtingut els objectius marcats per la complexitat del canvi de sistema.
Des del SEIME-FEPOL, li donem la raó a hores d'ara, cada regió es veu obligada a implantar el sistema que millor poden encabir, cosa que fa tornar al vell sistema de guàrdies.
Per aquest motiu hem reclamat que fins que no es pugui articular un nou sistema com el que es va plantejar on la gran majoria de membres de l'escala intermèdia restaven fora de les guàrdies de comandament, les hores de guàrdies de comandament siguin imputades amb un sistema homogeneïtzat per a tothom.

Jubilacions anticipades.
Per les assistències a judicis en situació de jubilació es recorda que es poden sol·licitar al servei d'administració un certificat per no ser cridat pel nom i cognoms a les seus judicials.
Aquest certificat servirà per justificar les dades personals amb les dades d'identificació policials (TIP), cal fer la sol·licitud al servei d'administració de l'últim servei.

Projecte de decret de reestructuració.
Ens conviden a les organitzacions sindicals representatives a la presentació del 4 de juliol.

Aplicació dels acords signats
Increment amb caràcter retroactiu del preu de l'hora de la nocturnitat, es preveu fer efectiu amb la nòmina de juliol.
Aplicació canvis retributius comandaments segons l'acord previst a partir de l'1 d'agost, nòmina d'agost.
També ens informen de l'aplicació del pla formatiu per a comandaments, l'actualització inclou els nous cursos (Model d'èxit en la gestió d'equips i persones, resolució de conflictes, planificació eficaç dels serveis operatius, gestió de les plantilles i procediment per al reconeixement de determinats llocs de treball, conciliació, corresponsabilitat i mecanismes existents per afavorir.la, gestió segona activitat, sensibilització i informació sobre eines i protocols per a la prevenció de l'autòlisi, perspectiva de gènere i prevenció de l'assetjament sexual, eines estratègiques de comunicació i mentoring 


Implantació del torn de nits voluntari
Es troba en procés fins al 30/06. Hi haurà una reunió amb sindicats per valorar diferents casuístiques no previstes.

Vals de roba, MOIN i Jubilació anticipada
Els vals de roba estan pendents d'Economia, se'ns informa que el MOIN s'ha elevat dues vegades a la Comissió de Retribucions i Despeses de Personals i la resposta sempre ha estat negativa. Pel que fa a la jubilació anticipada actualment s'han resolt 253 jubilacions.

Prevenció de malalties mentals, supòsits d'autolesions i suïcidi
El director de Serveis informa el que s'ha fet és crear un Grup de Treball tècnic per redactar un document inicial per poder treballar amb la part social. Es crearà un altre Grup de Treball com més aviat millor per tancar el document marc que sortirà d'aquest procés abans de finals d'any i que marcarà pautes i protocols d'actuació.

Així mateix, ahir es va signar el conveni amb Hospital del Mar del programa Espai i en pròxims dies es posarà en marxa.
Casos de suïcidis i temptatives, el director general demana evitar filtracions per evitar que en alguns casos les famílies rebin la notícia abans que els hi sigui comunicada, especialment quan els familiars també pertanyen al CME.

Des del SEIME hem reclamat la necessitat de disposar banda dels protocols actuals i instruccions existents (Protocol d'actuacions davant d'actuacions amb resultat de morts per arma de forc, morts de policies en acte de servei i/o accidents greus, instrucció de retirada de l'arma, telèfon de contacte del servei de suport psicològic), un protocol propi per a la prevenció i detecció, com també que s'inclogui en el pla formatiu per a comandaments formació en riscos laborals.
També hem recordat que anteriorment ja vàrem participar en un primer grup de treball en aquest sentit que no va tenir resolució final.

Pòlissa d'assegurança del CME
S'acorda per unanimitat traslladar per escrit a l'òrgan competent de la Generalitat perquè aporti les explicacions sobre les diferents cobertures dels diferents col·lectius per mort i danys personals, així com que s'estudiïn diferents alternatives.

Assistència jurídica
Es fa una explicació per part del Cap de l'assessoria jurídica del d'apartament d'interior del protocol per assistència jurídica dels membres del CME.
També es fa una explicació dels criteris per l’aplicació i tramitació que fan actualment els responsables (SAJ) del d'apartament en referència a la interpretació de la llei 4/2015.
Manifesten que les assistències a personal del CME ha augmentat en més d'un 70% i que això és a causa que els membres del CME confien en els serveis jurídics de la Generalitat.

Des del SEIME, no compartim totes les explicacions donades, creiem que la defensa jurídica per part de la generalitat està sent qüestionada i per això una part del col·lectiu desconfia ara com ara.
La interpretació que es fa en l'actualitat de l'aplicació llei 4/2015 i tramitació de les actes aixecades, pot ser discutida de forma individual, però creiem que de forma global l'actual política del d'apartament té un posicionament sobre jurisprudència i resolucions no actuals.

També en fet una denúncia pel fet que suposa per alguns companys que es troben en situació d'investigats en processos importants, que un cop van acceptar la defensa de la generalitat i hagin confiat en advocats amb els quals van parlar i tractar la seva situació processal, en aquestes últimes setmanes han tingut coneixement que els advocats designats per la seva defensa han estat inhabilitats per la defensa penal pels caps dels serveis jurídics centrals de la generalitat.
Pels companys i per la nostra organització suposa un fet molt greu que pot comportar greus conseqüències, per aquest motiu esperem que aviat puguem mantenir una reunió amb el secretari del departament d'interior.

Per a qualsevol consulta podeu comunicar-vos amb els delegats del SEIME-FEPOL.
              
NÚMERO DE COMUNICAT:77/2022 
DATA:23 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto