COMUNICATS 
Publicació de les llistes amb les persones assignades a un lloc de treball i amb les persones excloses de la convocatòria perquè no obtenen cap lloc de treball. 
 
Avui, 29 de juliol de 2022, s'han publicat les llistes amb les persones assignades a un lloc de treball i amb les persones excloses de la convocatòria perquè no obtenen cap lloc de treball.
Contra aquest acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el secretari general del Departament d’Interior en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació.
Podeu trobar les llistes dels destins assignats del Concurs General d'enguany a la part privada de la nostra web.

 
 
DATA:29 de Juliol de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto