Resum del comitè de seguretat i salut laboral 17/06/2022 
 
Dades d'absentisme fins al desembre 2021
L'absentisme fins al mes de març del 2022, és de l'11.50 % de mitjana a tot el cos, ha augmentat un 0.85 % respecte al 2021.
La RPM Barcelona té un 11.30 %, RPMN 12.66%, RMPS 11.91%, RP Tarragona 10.93%, RP Central 12.72%, RP Pirineu Occidental 11.50%, RP Girona 12.09%, RP Ponent 10.95%, RP Terres de l'Ebre 10.66%.
Les dades inclouen les absències al lloc de treball originades per la Covid 19. També cal remarcar un increment considerable al mes de gener del 13.89 % coincidint amb les respectives onades de la pandèmia.

Avaluacions de riscos
S'estan fent les avaluacions de riscos de les ABP de la Vielha, Alta Ribagorça, Eixample Berga i edificis de l'ISPC. També s'estan finalitzant les avaluacions de Subsol, Canina, decomisos i Policia Científica. S'ha analitzat el cas de litotròfia de ABP Sant Andreu. S'està preparant l'avaluació del magatzem de comisos de Marihuana de l'ABP Valls.

Activació del protocol assetjament laboral i psicològic
Hi ha hagut una activació del protocol.

Servei de Vigilància de la Salut
S'ha publicitat els exàmens mèdics amb data de 25 de mig fins al 30 de juny, se'ns diu que hi ha molt poques persones treballadores que s'hagin apuntat a fer la revisió. L'empresa Egarsat posa a disposició tots els seus centres de salut. Es demana per què no es fa amb alguna unitat mòbil se'ns diu que no és viable econòmicament.

Lipoatrofies 5 casos en seguiment, 4 antics i 2 nous.

Suport Psicològic
Hi ha hagut 9 emergències amb 56 casos nous.
També se'ns informa que s'ha substituït el cap dels serveis psicològics que passarà a ser el Sr. Jordi Vilardell.

Activació del protocol d'assetjament sexual o per raó de sexe
S'ha activat dos casos sobre assetjament sexual durant el primer trimestre.

Grup de treball sobre el suïcidi
Ens informen que  a principis de juliol se'ns convocarà per iniciar un procediment de guia de bones pràctiques. Es vol establir un grup de treball per prepara un nou procediment i un telèfon d'emergències.
Per part de SEIME-FEPOL que és prioritari l'Avaluació de riscos Psicosocials, que no es pot fer un protocol si no es té aquesta avaluació finalitzada.

També se'ns informa que per requeriment del Parlament de Catalunya s'ha de crear un Grup de Salut mental. Es demana si hi haurà recursos, se'ns diu que es desconeix, ja que no depèn del Departament d'Interior.

La setmana vinent es té previst signar el conveni amb l'Hospital del Mar per reprendre el programa ESPAI.

Problemàtica amb la recollida i la manipulació de plantes de Cànnabis
Sobre l'Avaluació de riscos per la recollida de Cànnabis, es refarà l'avaluació per treure l'ús de motoserres, desbrossadores, desmuntatge de material elèctric, etc. Aquestes tasques les han de fer empreses especialitzades, ja que el personal del CME no té cap mena de formació per fer aquestes tasques.

Controls de trànsit i Arro amb altes temperatures
Des del SEIME-FEPOL s'informa que el RD 1561/1995 art. 23 diu que s'ha de reduir el risc d'exposició davant de situacions que poden posar en perill la salut de les persones treballadores. Es demana que els comandaments tinguin cura a l'hora de programar aquests controls i es minimitzin al màxim si no són necessaris en períodes d'altes temperatures com les actuals.
          
NÚMERO DE COMUNICAT:75/2022 
DATA:17 de Juny de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies