Nota informativa sobre la incorporació a l'expedient personal de la formació del personal policial de la PG-ME 
L'actualització de l’expedient personal és una responsabilitat individual, és recomanable que cada persona funcionària comprovi periòdicament la formació que consta al GP i que acrediti els títols i els certificats corresponents en el moment de l’obtenció, per tal que l’expedient personal estigui permanentment actualitzat.  
Podeu consultar la Instrucció 7/2020, de 31 de juliol de 2020, per la qual es regula l’acreditació, informatització i incorporació a l’expedient personal de la formació del personal policial de la PG-ME.         
DATA:14 de Febrer de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies