COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Consell de la Policia extraordinari 24/10/2022 
 
Ahir vam assistir al Consell de la Policia extraordinari amb motiu del cessament del fins fa poc dies Comissari en Cap JM Estela i del nou nomenament com a Comissari en Cap Eduard Sellent.

El Consell va servir perquè el president de Consell (conseller d'Interior) donés les explicacions corresponents sobre el cessament de l'anterior comissari en cap i sobre la lamentable situació sobre les notícies, rumors i articles de premsa que han estat publicades al voltant de la situació durant aquests últims mesos.

El conseller va assumir com no pot ser d'un altre forma la seva responsabilitat pels canvis produïts. També va lamentar totes les informacions i filtracions que s'han produït, d'aquestes informacions únicament es responsabilitza d'aquelles que hagin estat efectuades per ell mateix en diferents mitjans de comunicació. I va lamentar les filtracions que s'estaven produint des de feia temps.
Va reivindicar la necessitat de mantenir una Prefectura Coral, va agrair la feina del Comissari JM Estela. Va defensar la política de feminització i va manifestar que les polítiques que es volen aplicar es faran amb determinació i de forma contundent.

A posterior el nou Comissari en Cap, va intervenir. En primer lloc, va agrair la realització del Consell de la Policia extraordinari per poder prendre la paraula i tenir la possibilitat d'explicar-se.
Va reconèixer que es tractava d'un dia trist, en el que culmina una etapa que havien iniciat conjuntament amb el Comissari JM Estela.
Va defensar mantenir el projecte engegat i que continuarà l'actual Prefectura. Com també va afirmar que la Prefectura ha de mantenir la lleialtat Institucional al govern, a jutges i fiscals amb la corresponent neutralitat i imparcialitat.
També va dir que vol un lideratge realista i ambiciós, amb criteris de justícia i professionalitat. Es va manifestar en defensa de la Policia Territorial.
Va manifestar la seva honorabilitat davant les acusacions efectuades per l'anterior conseller d'Interior, tot i que a posterior van ser manifestades pel mateix conseller.

Des del SEIME, vàrem participar i van parlar com a sindicat majoritari de l'Escala Intermèdia de Comandament de Catalunya.

Primer, vàrem explicar que en portar a terme la substitució del Comissari en Cap al cap de nou mesos és irremeiable el soroll. I tal com vàrem denunciar en el nostre comunicat el soroll que ens ha envoltat aquests dies i mesos ha estat molt viciat, un soroll que ens perjudica a tots els que formen part del CME.
Un soroll que, igual que els canvis en la Prefectura s'han produït en un període de temps per a nosaltres molt important que les fan més greus.
Un soroll que ens provoca desafecció i inseguretats a tots els membres del Cos, persones amb molta vocació, amb vocació de servei públic, treballadors que durant tots aquests anys de mancances i dificultats han demostrat la seva professionalitat i el seu compromís.

Segon, en aquests moments estem a l'espera de nous canvis, canvis que es produiran i s'estan produint al voltant del nou model policial i de les noves estructures del Cos.
Un model Policial que a hores d'ara encara està en discussió en la comissió d'estudi sobre el nou model policial que resta oberta en el Parlament.
Canvis que tard o d'hora es produiran en el moment que estigui publicat el nou decret d'estructura.
Canvis i moviments que volem que siguin els menys perjudicials possibles per a les persones que formen part de les estructures de comandament, en especial dels membres de l'escala intermèdia.

Tercer, situació que es produeix en un període d'oposicions d'ascens, en el que molts dels nostres afiliats estan participant, un període en el que nosaltres creiem que es necessita d'una situació d'estabilitat, de transparència i de justícia.

Un període que a banda d'afrontar els nous canvis que ens proposem, com el nou model de policia, com el nou decret d'estructura, com la feminització del Cos, com el d'afrontar les noves formes delinqüencials, necessita de menys soroll de cara cap en fora.
Es parla de la Feminització del Cos, i alguns fan d'aquesta feminització nou soroll. Nosaltres com organització sindical parlem d'Igualtat, d'un pla d'igualtat que recull 158 mesures, com establir un percentatge entre un 40% i un 60% de presència de dones i homes efectiva  per escales i categories en el CME, un pla que parla d'una reserva de places entre un 25% i un 40% a aplicar en les convocatòries d'accés i d'ascens, volem que el percentatge aplicat sigui explicat i conegut en cada convocatòria i es treballi per implantar mesures que millorin les condicions laborals i la conciliació familiar perquè creiem que aquestes mesures són les que ens poden facilitar millor la situació d'igualtat entre homes i dones.

Des de la nostra organització a apostem per una situació d'estabilitat per front aquests nous reptes, com per obrir nous camins i continuar els oberts fins ara per poder assolir nous acords que permetin aconseguir aquelles demandes i reivindicacions que tenim pendents i les noves que volem obrir que són les realment als nostres afiliats i afiliades els preocupen.Consell executiu del SEIME.                         
NÚMERO DE COMUNICAT:107/2022 
DATA:25 de Octubre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies