COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Sessió ordinària del Consell de la Policia del 06/10/2022 
 
Us fem un resum dels punts tractats durant la sessió d'ahir de la sessió ordinària del Consell de la Policia.

Convocatòries inspector/a i Intendent/a. Com no podia ser d'una altra forma hem mostrat la nostra preocupació després de tenir coneixement dels fets que ens van ser comunicats el passat dilluns.
També hem traslladat la preocupació de les persones que es troben ja dins del procés per la inseguretat generada, com la necessitat urgent de disposar de noves dates i previsió de les proves a realitzar.
El director general ens comunica que es prendran mesures dràstiques per les promocions esmentades i per a la resta de promocions properes.
Que la suspensió temporal ha estat necessària per fer les diligències d'investigació, garantir la imparcialitat de les proves i els principis d'igualtat, mèrits i capacitat dels opositors.
Sobre les dates i provisió, el secretari del Departament ens comunica que no les pot precisar, però que cal tenir presents els 15 dies que marquen les resolucions publicades més 7 dies de marge posterior per reprendre les proves. Esperem disposar les dates precisses per poder-les comunicar als companys i companyes afectades.

Oferiment places i promoció territorialitzada. La subdirectora general de recursos humans, ens comunica que estan treballant per a dur a terme conjuntament amb les promocions territorialitzades un oferiment de places per concurs general.
Aquest nou concurs general té com a finalitat la necessitat de fer un punt zero i fer una oferta de places davant del canvi de sistema, es vol comptabilitzar el nombre de persones desplaçades lluny dels seus domicilis pels diferents territoris i ajustar al màxim les places a oferir.

Des del SEIME, valorem positivament que es treballi per ampliar l'oferta de places de concurs general i d'aquesta forma les persones que faci temps sense poder optar a places a prop dels seus domicilis puguin participar amb més possibilitats. Tot i que som conscients de la complexitat de combinar aquesta oferta i inicia la promoció territorialitzada.
Restem pendents per fer una nova reunió monogràfica sobre aquest tema.

També hem reclamat la necessitat d'agilitzar les comissions tramitades a posterior de la resolució del concurs general, ja que a banda de la urgència de cobrir llocs singulars també tenim membres de l'escala intermèdia en esperar de resoldre altres llocs no singulars.

Pla de carrera d'USC. Reclamen novament la necessitat de tancar el pla perquè sigui elevat.
El secretari del Departament i la Subdirectora general de recursos humans, ens comuniquen la necessitat d'introduir en el text modificacions legals per poder fer la consulta prèvia amb la comissió de garanties de la funció pública i poder continuar negociant el pla. (art. 16 EBEP carrera horitzontal)

Des de la nostra organització no entenem que un text que ja estat treballat ara estigui pendent d'autorització per poder continuar amb els treballs necessaris.
Per a nosaltres és molt important poder tancar aquest pla i iniciar treballs per revisar un pla de carrera de les especialitats i com a mostra hem explicat que en molts llocs comencen a patir la manca de comandaments de l'escala intermèdia d'especialitats com investigació i trànsit.

Hores extraordinàries. Des de diverses Comissaries i Sales (manca de personal), ens han fet arribar reclamacions per la manca de cobertura amb hores extraordinàries de diferents serveis planificats, com esdeveniments rellevants amb una gran afluència de persones i de rellevància, i la manca d'efectius.

Des del SEIME, tot i les dades que han posat sobre la taula justificant l'increment d'hores en 2022, l'increment en efectius amb noves convocatòries i la distribució fetes de les hores.
Hem reclamat la necessitat de cobrir els serveis extraordinaris com a operacions especials, i que la distribució dels serveis especials no comporti greuges entre els efectius policials que participin.


Passi del grup del C al B. El departament va adquirir el compromís dins del punt nou de l'acord signat en juliol de 2020 sobre la jubilació anticipada i altres millores en les condicions laborals, de fer efectiu del passi del grup c al b per l'escala intermèdia.

La directora de l'ISPC ens hacomunicat que resta pendent fer una reunió amb els representants del "Ministerió de Educación y Formación Professional a Madrid".
Des del SEIME, li hem recordat la necessitat de contínua avançant, per això li hem manifestat la necessitat de poder fer aquesta reunió al més aviat possible.

Mesa de Negociació. Des dels sindicats de la FEPOL es posa sobre la taula la taula la necessitat d’iniciar de manera immediata una negociació que abordi de manera nuclear dues qüestions:
 
Equiparació salarial a la resta de cossos especials de la Generalitat i col·lectius professionals.
Reducció de la jornada laboral anual, tal i com per exemple s’ha pactat amb bombers de la Generalitat que enguany treballaran 1.640 hores.

Llocs de treball proveïts per Concurs específic. El darrer concurs de places per LD's es va realitzar a finals de l'any 2015 i es va resoldre cap al març del 2016.
Posteriorment, moltes d'aquestes places es van modificar en la seva forma de provisió de LD a llocs a proveir per un concurs específic, aquesta modificació es va fer arran de la sentència de TSJC que va anul·lar el sistema de provisió de treball de llocs de treball de nivell 18 i 20 proveïts per LD.

La nostra organització sindical ha reclamat la necessitat posar en marxa amb la resta d'oferiments de provisió i promoció el concurs específic, sense aquest oferiment el trenca closques no es pot tancar correctament i mantindrien un nombre molt alt de persones en provisional i sense poder fer una regulació actualitzada de l'ocupació d'aquests llocs de treball.

Nova llei de Policia. El secretari del departament d'interior, ens comuniquen que disposen d'un document de bases sense articulat, donada l'afectació que té en el mom local es preveu que a posterior de les eleccions municipals, el departament faci públic aquest document i es reuneixi amb tots els estaments implicats (Municipis, PL, Sindicats, Comandaments Policials) per treballar l'articulat.

Nou decret d'estructura. Es reclama la necessitat de ser informats més enllà de les línies principals que en varen ser traslladades. Necessitem tenir coneixement sobre el text i la proposta de regulació interna de la nova estructura.

Decret d'imatge corporativa. Ens informen que estan en el tram final, i estan preparant les 5 ordres i les 2 instruccions que acompanyaran i complementaran el decret.
Restem pendent de reunió informativa amb la DGP.

Càmeres unipersonals. Ens comuniquen que durant el 2023 està previst fer licitacions per incorporar càmeres unipersonals.
El director ens comunica que ara per ara es disposen d'equips de gravació per ordre públic, que es treballa per incorporar un sistema de gravació per les llançadores foam i que una part dels nous vehicles d'usc ja porten incorporats la captació d'imatges part davantera i posterior.

Parc Mòbil. Ens confirmen que dels 4 blocs en licitació des del passat 26 de juliol (434 vehicles nous), només han estat han participat dues marques per al lot de vehicles no logotipats, la resta han quedat sense participació.
El director general ens comunica que han treballat per fer una nova licitació amb caràcter d'urgència amb un increment considerable de l'oferta per un total de 175 vehicles logotips amb i sense mampara destinats a trànsit i USC.
També una partida de 22 vehicles més per a trànsit. Previsió vehicles primer trimestre 2023.

La resta de vehicles pendents de licitació es treballarà per fer licitació durant el 2023.
Consell executiu del SEIME
                    
NÚMERO DE COMUNICAT:101/2022 
DATA:7 de Octubre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies