COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL, SEGONA ACTIVITAT 
Reunió segona activitat 
Divendres passat es va reunir la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA). Us fem esment dels temes més rellevants.  
 
 
Divendres passat es va reunir la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA). Tot seguit, us fem esment dels temes més rellevants:
• Llocs de Segona Activitat:
Avui en dia, hi ha 477 agents del CME en situació administrativa de la Segona Activitat, dels quals 46 són sergents/es i 30 sotsinspectors/es. Per edat trobem 26 sergents/es i 25 sotsinspectors/es, mentre que per causes mèdiques hi ha 20 sergents/es i 5 sotsinspectors/es. Hi ha 54 expedients en tràmit, 37 per edat i 17 per causa mèdica.
Es demana que s’especifiqui per part de l’operativa el que diu el punt 32 de l’article 1 de l’Ordre IRP 413/2009 quan diu que no es poden acomplir tasques policials operatives. El responsable de Prefectura ens diu que la definició és: “són actuacions coordinades per aconseguir alguna tasca de les que tenim assignades”, que no podem fer una lectura única i genèrica. Des de la Subdirecció de Seguretat i Salut Laboral ens informen que estan ultimant una interpretació amb un nou redactat i que, quan estigui acabat ens ho faran arribar
• Llocs de Suport No Policial (TSnP).
Avui en dia hi ha 286 llocs de TSnP ocupats i s’estan tramitant 28 expedients, dels quals 13 tenen plaça assignada i esperen modificació de l’RLT. A l’escala intermèdia trobem 21 places de tècnic/a intermedi/èdia.
Es reitera la demanda de creació d’un protocol per canviar i demanar una altra plaça. Actualment és a voluntat de l’administració. Ens informen que els criteris d’assignació de plaça es prioritza l’última destinació i en cas que no fos possible, una destinació de la Regió Policial el més a prop de la seva residència. I també que el criteri d’ubicació depèn del perfil del sol·licitant.
Se’ns informa de la creació, a la ABP de plaça Espanya, de l’Oficina d’atenció de 2a activitat i llocs de TSnP. De moment, rep consultes i realitza els tràmits en el cas de retirada de l’arma i TIP, un cop resolt el procediment de TSnP . Es demana la implantació d’aquesta figura a la resta del territori.
Consell executiu del Seime.
25 de maig del 2021.
 
DATA:25 de Maig de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto