Modificació del cronograma de convocatòries 
 
Comuniquem la modificació del cronograma de convocatòries previst, amb els següents canvis:

Segona quinzena d'aquest setembre es publicarà oferiment previ (categories de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a) amb la voluntat de poder facilitar que les persones que no han tingut fins al moment l'oportunitat de participar en convocatòries territorialitzades i tenen la seva actual destinació fora de l'àmbit territorial de la seva localitat de residència puguin disposar de l'oportunitat d'aproximar-s'hi abans que s'hi incorporin les persones que accedeixin de nou a aquestes categories.

La previsió per les promocions internes territorialitzades de caporal/la, sergent/a i sotsinspector/a eta prevista per la primera quinzena de desembre de 2022.

La complexitat d'aquests treballs, tenint en compte la coincidència en calendari amb les assignacions provisionals del concurs general, així com la necessitat de fer la millor comunicació possible al respecte, aconsellen i justifiquen aquest canvi en el cronograma.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:82/2022 
DATA:25 de Juliol de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies