COMUNICATS 
Publicació de la Instrucció 6/2022 sobre la provisió temporal de llocs de treball 
Aquesta nova regulació haurà de contribuir per donar llum i posar regles del lloc als oferiments provisional de llocs de treball i disposar d'una regulació que ara com ara no compleix amb uns mínims.
D'aquesta forma s'haurà de reduir la provisionalitat per anar cap a la provisió definitiva.
També pretén marcar els mateixos principis de publicitat, mèrit i capacitat en els oferiments de provisió temporal.
D'altra banda, regula les comissions de servei per raons mèdiques i de conciliació d'urgència, motiu pel qual es deixa sense efectes la Instrucció 10/1998, de 14 de maig, i així s'estableix el procediment per a la concessió de comissió de serveis i adscripcions provisionals de caràcter voluntari als funcionaris del cos de mossos d'esquadra. També incorpora mesures de mobilitat geogràfica per a la gestació o lactància natural.
Així mateix, inclou l'aplicació de mesures de mobilitat previstes a les lleis i que no tenim incorporades al marc normatiu específic del CME, com són mesures per a les víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme.
Finalment, pretén clarificar els procediments a seguir en les diferents fases de les convocatòries (incorporacions en promocions internes d'ascens i fases de pràctiques de concursos oposició de provisió de llocs de treball).
Tot i això, des del SEIME, continuem denunciant i reclamant l'oferiment definitiu de les places de concurs específic.
Sense l'oferiment reglat de llocs de treball que la seva forma actual de provisió és per concurs específic, aquesta instrucció i qualsevol fórmula per regular la provisionalitat queda limitada i no la podem considerar una solució plena.
Durant la reunió també es va parlar sobre l'oferiment previ a les promocions de caporal/la, sergent/a i sotsinspector/a.
La posició del SEIME va ser clara en reafirma el sistema de promocions territorialitzades, tot i que abans cal fer un oferiment de places de les tres categories per facilitar i garantir a màxims, perquè persones que a hores d'ara es troben desplaçades en el territori fora de les regions on tenen fitxades les seves residències, puguin optar a millorar la seva situació i en especial aquells companys i companyes que acumulen antiguitat en cadascuna de les tres categories estant fora de casa.

29-07-2022

Consell executiu SEIME      
      
NÚMERO DE COMUNICAT:84/22 
DATA:29 de Juliol de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto