NO SIGNEM L’ACORD! 
 
El Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia (SEIME-FEPOL) del cos de mossos d’esquadra, ha decidit finalment NO signar la proposta d’acord que el Departament d’Interior ha tancat unilateralment amb altres organitzacions sindicals, deixant fora a l’organització sindical representativa d’una part importantíssima del col·lectiu: l’escala intermèdia.

Des de la nostra organització sindical finalment no creiem  oportú tancar i signar la proposta tal i com està en aquests moments, més quan ni es retallen les diferències retributives amb l'escala executiva, ni suposa tampoc una millora retributiva per a la totalitat del col·lectiu del CME.

Des de l'inici de les negociacions, des del SEIME hem proposat una sèrie de millores retributives de les persones membres de l'escala intermèdia i hem apostat amb els sindicats de l'escala bàsica, per una proposta concreta de reducció de la jornada anual i de compensació econòmica de la nostra disponibilitat de forma voluntària.

No obstant, el Departament d’Interior ha ignorat part de les nostres reivindicacions non oferint cap tipus de garantia que en un futur immediat es puguin assolir unes millores retributives per aquelles persones a qui representem.

Per tant, considerem que mentre (1) no es redueixin les diferències entre escales, (2) no s’assoleixi el passi del grup C1 al B, (3) no es compensi la disponibilitat actual de 24/7, (4) no es reconegui la figura del Cap de torn com cal , (5) no es revisin els nivells de la nostra escala de forma global i (6) no s’estableixi un complement de responsabilitat que doni resposta a totes les situacions operatives i de comandaments, cal seguir negociant.

Lamentem que a dia d’avui, l’Administració no sigui ni tant sols conscient, ja sigui a nivell de serveis centrals com territorials, de la càrrega de treball i de la responsabilitat que assumeixen les persones membres de l’escala intermèdia.

Per tot plegat des del SEIME diem no! No a un acord, que no dona resposta a les necessitats de la nostra escala.

És per això que, des del SEIME creiem que cal seguir negociant (sense tancar el document) amb la voluntat i l’objectiu de reduir com hem dit reiteradament les distàncies retributives entre escales. Estem segurs que, tancar i signar aquest “acord” de forma precipitada, perjudicarà a la nostra escala i a la resta del col·lectiu.

Ara a continuar Lluitant!!!

Consell Executiu del SEIME-FEPOL


        
DATA:21 de Juliol de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies