COMUNICATS 
Constitució i primera reunió del Grup de Treball contra el risc del suïcidi al CME  i Recuperació del programa ESPAI 
 

 

Ahir 19 de juliol es va constituir i reunir per primera vegada el Grup de Treball contra el risc del suïcidi al CME. Després de fer la presentació dels nous membres que porten la Unitat de suport Psicològic del Departament d’Interior se’ns va comunicat que aquest Grup de Treball parteix dels treballs que es van deixar en suspens l’any 2013. A l’efecte, la intenció és que el Grup de Treball finalitzi la seva tasca en aproximadament sis mesos.

L’any 2013 es van definir tres blocs que havia de treballar el grup de treball: un bloc de difusió, un de formació i un darrer bloc d’actuació, la intenció dels quals era la de promoure mesures de control de conductes suïcides.

Als tres esmentats, ara es debatrà la necessitat d’incorporar a aquests tres blocs: un de detecció de conductes suïcides, un procediment d’actuació davant conductes suïcides i un que atengui la coordinació amb professionals de la salut mental (programa espai).

Quines seran les línies de treball del Grup constituït?
Definir mecanismes de detecció de conductes suïcides, mirar tendències, prevalences, incidències, circumstàncies precipitats (senyals d’alarma) etc., i tot això en coordinació amb la DAS de la DGP.

Identificar les conductes desadaptatives alertades en les Avaluacions de Riscos

Àmbit d’aplicació: tot el CME.

Oferir formació: es dissenyarà un programa per escala bàsica i un altre de caporal fins la darrera categoria professional, previsiblement amb un curs on line de durada entre 2 i 36 hores.
Difusió, a través de la Intranet, d’espais web amb qüestionaris, telèfon d’emergències, campanya informativa.

Elaboració d’un Procediment d’Intervenció intern del CME per a casos de temptativa o consumació.

Actuacions coordinades amb professionals de Salut Mental.
 
Des del SEIME, després de reclamar-ho davant del Consell de la Policia, valorem positivament aquesta qüestió i esperem que no es torni a aturar (per la qüestió que sigui) i es consolidi com un programa estratègic en l’atenció de la salut mental de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Recuperació del Programa Espai

La Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior reprèn el programa ESPAI amb l’INAD Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona, orientat a prestar l’assistència i el tractament dels trastorns de salut mental dels membres dels cossos operatius, la detecció i prevenció dels riscos laborals que causin patologia psiquiàtrica, o problemes relacionats amb el consum de substàncies. Un programa que és d’aplicació a tot el personal que pertanyi a algun dels cossos operatius (de seguretat, de salvament, d’extinció d’incendis, protecció de l’entorn rural i de protecció civil) que formen part del Departament d’Interior.

El programa ESPAI i el Servei de Vigilància de la Salut Laboral garantiran i preservaran, en tot moment, el corresponent compromís de confidencialitat, reserva i secret de tota la informació rebuda o obtinguda de les dades de salut.
Per aquest motiu, les persones usuàries del servei hauran d’autoritzar al Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona per tal que les seves dades es posin a disposició, única i exclusivament, del Servei de Vigilància de la Salut Laboral de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior.

Dades de contacte:

Programa espai
Telèfon directe: 662.309.798
E-mail: espai@psmar.cat
L’atenció serà de caràcter presencial i/o telemàtica.
Atenció presencial: Centre Fòrum del Hospital del Mar
Adreça: Carrer Llull, 410 08019 Barcelona


Servei de vigilància de la salut laboral secció de suport psicològic
E-mail: ssp.interior@gencat.ca

                
NÚMERO DE COMUNICAT:81/2022 
DATA:20 de Juliol de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto