COMUNICATS 
Els funcionaris de la generalitat rebrem a la nòmina del mes de novembre l'increment de l'1,5% acordat per l'Estat 
 
El Govern anuncia l'abonament de l '1'5% en la nòmina de novembre.

Aquesta compensació addicional va ser aprovada per l'Estat amb l'objectiu de fer front a la inflació en el poder adquisitiu dels empleats públics, segons estableix el Reial decret llei 18/2022, de 18 d'octubre.

El pagament anunciat pel Govern es farà de forma retroactiva, l'abonament de l'increment addicional es farà efectiu abans del 31 de desembre de 2022.

Després de l'anunci fet pel Govern i un cop s'hagi fet efectiu l'aplicació de l'increment addicional de l'1,5% més la suma del 2% de pujada salarial aplicada des de principi d'any, els empleats públics haurem incrementat el salari en un 3,5% aquest any.

Tot i aquesta pujada salaria, tenim en compte la diferència salarial entre cossos especials de la generalitat, la pujada de l'IPC, les diferències econòmiques i la realitat de la nostra escala, des del SEIME creiem oportú i necessari continuar treballant per aconseguir millorar les condicions econòmiques i laborals dels membres de l'escala intermèdia.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:110/2022 
DATA:3 de Novembre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies