COMUNICATS 
Presentació del nou decret d'estructura del Cos 
 
 
Avui la Prefectura ens ha presentat i ens ha explicat el nou projecte d'estructura per CME, us fem un resum dels punts més rellevants:

En primer lloc, el Comissari en cap ens ha fet una explicació de la feina feta, de la filosofia que han plasmat en el document i del procediment fins a arribar al producte final. Sempre mantenint en tot moment la coherència amb el discurs i les formes que l'actual cúpula ha mantingut des de la seva arribada.

Punts principals per a la nova estructura del Cos:

Protagonisme del territori.
Tenir present els models més grans i importants del Cos (Investigació i Ordre Públic).
Donar més poder de decisió del territori i disminuir la centralitat.
Potenciar (Ciberseguretat, noves tecnologies amb la creació Comissaria virtual).
Col·locar el ciutadà i la víctima en el centre de les actuacions del cos.

Principis bàsics:
 

Orientació cap a la policia territorial.
Trencar la dicotomia entre els serveis centrals i els serveis territorials.
Integrar la dimensió matricial de l’especialitat.
Reforçar i definir la Prefectura.
Racionalitzar la tecnoestructura.
Estructurar els nous serveis.
Definir responsabilitat i obligacions de cada servei per tal que aquests puguin rendir comptes.
Incorporar l’enfocament d’intel·ligència policial.
Aplanar l’organització per reduir la distància entre els serveis.
La nova estructura contempla una estructura pensada en quatre blocs:


Primer Bloc: Comissaria Superior Territorial(Nucli del cos)

Contempla la Comissaria Superior Territorial. Dins d'aquesta s'encabiran les nou regions policials actuals i se'n crearà una de nova que serà la Regió Policial Virtual, la qual tindrà la responsabilitat de patrullar per les xarxes, assumir investigacions de nivell 2, agafar denúncies i assumir la responsabilitat d'atenció a víctimes.
Es modifica el nom de la regió policial del Pirineu Occidental per Regió Policial Pirineu i Aran.
Es crea i es reconeix Mollerussa com ABP i s'integra de forma formal del Moianes a l'ABP Bages-Moianes, en el temps s'hauran de contemplar nous efectius.
ASA i ASMET s'integraran en les regions policials de Barcelona i Metro sud.
Es reforçarà l'actual estructura de la Regió policial de Barcelona.
L'actual Comissaria de mobilitat es descentralitza en dues divisions i es reforça la integració de les àrees regionals de trànsit en cada regió policial.
Es manté l'estructura d'Apen amb una nova Divisió de Serveis Penitenciaris amb dues noves Àrees de la Roca i Brians.

Unitats Regionals de Medi Ambient, les quals deixaran de dependre de les ARRO i tindran vinculació amb els serveis centrals de medi ambient.

Segon bloc: Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana (suport al territori)

Amb la funció d'auxiliar i homogeneïtzar els criteris d'actuació, aquesta Comissaria Superior estarà formada per al Comissaria General d'Intervenció i cinc Divisions (Divisió de Proximitat, atenció a la víctima i menors, Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius, Divisió de Policia Administrativa, Divisió de Transports i Divisió de Medi Ambient).

Tercer bloc: Serveis Integrals

Incorporarà activitats molt especialitzades del cos de mossos d'esquadra. En aquest sentit, es refereix com a serveis integrals aquells que estaran formats per les fins ara Comissaria General d'Informació (CGINF) i la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC).

Per la CGINF es contempla una Divisió d'Intel·ligència, una Divisió d'Operacions i una Àrea Central de Tecnologia de la Informació.
La CGIC integrarà una Divisió d'Investigació Criminal Central, una Divisió d'Investigació Criminal Territorial, una Divisió de Policia Científica, una Àrea Central d'Anàlisi de la Criminalitat, una Àrea Central de Mitjans Tècnics, una Àrea Tècnica d'Investigació Criminal i una Àrea Central de Coordinació i Enllaç.

S'especifica un canvi de model respecte Policia Científica amb la qual es pretén unificar recursos. Així, algunes unitats actuals de científica que depenen de les UI passaran a dependre d'un àmbit regional.
Es crea la Comissaria General de tecnologies de la informació i la comunicació (CGTIC) dins la qual hi haurà una Divisió de Sistemes i Telecomunicacions, una Divisió de Ciberseguretat i Sistemes Especials amb capacitat pròpia per protegir el cos i una Àrea de Desenvolupament Tecnològic.

Finalment i dins d'aquest tercer bloc es contempla que la Divisió d'Escortes, la qual ara depèn de la Direcció General de la Policia, passi a dependre directament de la Prefectura.

Quart bloc: Suport a la Direcció.

Aquest darrer bloc contempla una Comissaria Superior Tècnica, la funció de la qual serà la d'ajudar i dirigir l'organització del cos de mossos d'esquadra i en la planificació d'aquest. D'aquesta Comissaria Superior dependran la Divisió de Planificació Estratègica i la Divisió de Programació Professional.

De Prefectura (la qual també quedarà millor definida tant orgànicament com en funcions) dependran quatre unitats: (1) Àrea de Coneixement i Intel·ligència amb funcions relatives a la captació i promoció del talent i a a la recerca i coneixement, (2) un Centre de Comandament de la Prefectura de la qual dependran les Sales de Coordinació, i també una Àrea de Coordinació amb altres cossos policials i entitats. (3) El Gabinet de la Prefectura amb funcions d'oficina de suport seria la tercera d'aquestes quatre unitats i com a darrere es crearà (4) l'Oficina del Portaveu de qui depengui tant la comunicació interna com externa.

Des del SEIME hem traslladat la nostra preocupació pel que fa a l'hora de dimensionar correctament els nous serveis i la de mantenir l'equilibri amb els actuals serveis fins que la incorporació de nous efectius sigui una realitat efectiva.
També hem reclamat que l'aplicació de nivells retributius sigui coherent i ajustada, i que igual que es reconeix Mollerussa com ABP resta pendent el reconeixement formal com a unitats de seguretat ciutadana (CD) d'altres serveis com Salt, L'Escala i la Jonquera o com la CD de Salou que resta pendent a ser reconeguda com a ABP.

S’espera que el nou Decret pugui ser aprovat i per tant, possiblement implementat, durant el mes d’octubre o novembre d’enguany.

Per a qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb els delegats del SEIME.
                
NÚMERO DE COMUNICAT:80/2022 
DATA:4 de Juliol de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto