COMUNICATS, ALTRES 
Comissió de seguiment de l'Acord de 3 de març de 2022 

Us fem un resum sobre els temes que s'han tractat en la comissió de seguiment.


Voluntarietat torn de nit amb seqüència de treball de 7X7.

Dades que presenta l'administració,
Sol·licituds presentades, dues-centes cinquanta-una (251).
Acceptades, dues-centes setze (216).
Excloses, trenta-cinc (35).
Persones que finalment han pogut acollir-se a aquest quadrant cent quaranta-una (141) persones.

Casos que han quedat exclosos per tenir anteriorment (10 i 12 anys) prescripció per no fer nits, resta pendent fer una nova reunió amb la presència dels responsables de riscos laborals.

Des del SEIME hem proposat que les persones presentin un document (d'autoresponsabilitat o certificat mèdic) que acrediti la viabilitat d'incorporar-se al torn de nit rotatori de 7X7 anual.

Canvis de planificació del torn ordinari de nits.

En alguns casos persones amb torn ordinari de nit se'ls modifica el torn a matí o tarda per disposar de prou efectius en el torn de nit, es reclama l'aplicació correcta de coeficients.

La SGRH farà un recordatori als serveis d'administracions per tal que, en cas de canvis de torn, es respecti la normativa vigent i l'aplicació de coeficients que estableix.

Torn de nit voluntari amb seqüència 7x7 a les unitats d'investigació.

El punt 3 de l'Acord no parla específicament de les unitats que s'hi poden adscriure, l'Administració manifesta que si es donen les garanties, es poden també adscriure persones amb torn de nit voluntari (guàrdia presencial).

Aquests han estat els punts tractats a la reunió. Per a més informació poseu-vos en contacte amb els delegats del SEIME-FEPOL.


Consell executiu del SEIME
29 de setembre de 2022  
            
NÚMERO DE COMUNICAT:97/2022 
DATA:29 de Setembre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies