COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Comissió Permanent de Segona Activitat del passat 30 de setembre 
 
A continuació, us traslladem els temes més rellevants de l'última Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA)

• Llocs de Segona Activitat:
Avui en dia, hi ha 443 efectius del CME en situació administrativa de la segona activitat, dels quals 49 són sergents/es i 29 sotsinspectors/es. Dels 443 efectius en segona activitat, 219 són per causes mèdiques i 224 per edat.
Amb relació a l'estat de publicació del nou decret ens responen que manca per fer un informe d'al·legacions i un informe jurídic. Malgrat això, preveuen que surti publicat abans de final d'any. Un cop publicat, hi haurà la fase d'al·legacions dels sindicats.
A la pregunta de si les persones en situació administrativa de segona activitat contaven en el còmput total de cobertura de les destinacions, la Divisió Tècnica  ens ha confirmat que sí. Per aquest motiu, els sindicats que conformem la FEPOL hem demanat que aquests efectius no entressin dins del còmput total de les cobertures de cada destinació. Ens responen que, avui en dia, el CME no pot donar resposta per manca de reposició d'efectius.
Se'ns recorda que la preferència per sol·licitar llocs de treball en segona activitat és l'ordre de petició de sol·licituds. Així mateix, ens comenten que les tasques a realitzar en segona activitat s'haurien de consensuar de mutu acord entre el cap de la comissaria i aquell que fa el passi a segona activitat.
S’acorda estudiar la possible modificació de les funcions de la situació recollides a l’ordre IRP/413/2009. Aquesta Ordre és de l’any 2009 i la realitat organitzativa i les funcions policials han quedat sobrepassades, fet que justifica revisar l’ordre i actualitzar-la a la nova realitat organitzativa. Ens emplacen a fer una reunió monogràfica per tractar exclusivament aquest afer.

• Llocs de Suport No Policial (TSnP).
Avui en dia hi ha 363 llocs de TSnP ocupats. A l'escala intermèdia trobem 29 places de tècnic/a intermedi/èdia de suport. Hi ha 28 persones amb tràmit de recerca del lloc de treball i 6 places pendents de modificació de la RLT de treball. 
Amb relació a l'avançament de jubilació dels TSnP us recordem que serà d'aplicació a tots aquells que fan funcions dintre del CME.

Consell executiu del Seime
4 d'octubre del 2022


                      
NÚMERO DE COMUNICAT:100 
DATA:4 de Octubre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies