És una  pòlissa de l’asseguradora Lloyd’s
Estarà en vigor a partir del 1 de gener de 2018  fins el 31 de desembre de 2018.
Cobrirà els tres primers dies de baixa, sempre i quan estigueu de baixa un mínim de 4 díes.

SOL·LICITUD CONTRACTACIÓ ASSEGURANÇA AMPLIADA 2018

Un cop complimentada s’ha d’enviar al mail següent: administracio@seime.cat